Skip to content

Vejen Svømmeklub afholder generalforsamling hvert år i februar måned. På generalforsamlingen præsenteres foreningens regnskab og der vælges medlemmer til bestyrelsen. Herudover har medlemmer af foreningen mulighed for at stille spørgsmål til foreningens bestyrelse. Referat og beretning fra generalforsamlinger findes herunder.

Generalforsamling for Vejen Svømmeklub

Revisionsdatoer

Ordinær generalforsamling 21. februar 2006 (§10)
Ekstraordinær generalforsamling 26. marts 2008. (§10)
Ordinær generalforsamling 25. februar 2010
Ordinær generalforsamling 24. februar 2011
Ordinær generalforsamling 28. februar 2012
Ekstraordinær generalforsamling 20. marts 2012. (§10)
Ordinær generalforsamling 5. marts 2013 (§10)
Ordinær generalforsamling 25. februar 2014
Ordinær generalforsamling 24. februar 2015

§1. Navn

Klubbens navn er VEJEN SVØMMEKLUB med forkortelsen VSK.

§2. Hjemsted

Vejen Svømmeklubs hjemsted er Vejen Kommune.

§ 3. Formål

Vejen Svømmeklubs formål er at fremme interessen for svømning, vandpolo, udspring, beslægtet sport og triatlon.

Klubben fremmer sit formål ved:

  • At tilbyde klubbens medlemmer deltagelse i træning og øvelser i nævnte sportsgrene.
  • At gennemføre eller tilbyde klubbens medlemmer deltagelse i konkurrence og mesterskaber.
  • At fremme samhørighed og fællesskab mellem klubbens medlemmer ved klubvirksomhed i øvrigt.

§ 4. Tilknytning til andre organisationer

Vejen Svømmeklub kan tilsluttes hovedorganisationer og andre organisationer, der gennem deres virksomhed blandt andet skønnes at fremme Vejen Svømmeklubs trivsel og virke.